Zapewniamy pełen zakres wsparcia w zarządzaniu zmianą

Większość realizowanych przez 4Results projektów wiąże się z wprowadzeniem w organizacji konkretnej zmiany (np. w jednym z obszarów działalności, w strukturze, modelu biznesowym lub w kulturze zarządzania).

W zarządzaniu zmianą największym wyzwaniem organizacji jest połączenie miękkiego procesu z elementami twardymi – poczynając od etapu planowania i komunikowania zmiany. 

Oferujemy pomoc na kilku płaszczyznach:

 • na poziomie zarządu
  partnerstwo przy tworzeniu lub doprecyzowaniu planu zmiany z naciskiem na rozpoznanie jej pozytywnych i negatywnych konsekwencji oraz opracowaniem wszelkich działań niezbędnych do efektywnego przejścia przez proces. Nasze działania na poziomie strategicznego wsparcia obejmują m.in.:
  • analizę struktury organizacji
  • analizę zasobów
  • analizę rynku
  • badanie kompetencji niezbędnych do wdrożenia zmiany
  • wsparcie zarządu dla efektywnego zarządzania zmianą
  • wsparcie zarządu i menedżerów na etapie wdrażania zmiany, zapewniamy m.in. coaching, merytorycznych sparing partnerów, mentoring, warsztaty strategiczne, badania wewnętrzne, itd.
  • audyt planu zmiany, tworzenie lub współtworzenie planów zmiany, w tym tworzenie mapy celów, scenariuszy procesu
  • pomiary rezultatów oraz tworzenie tzw. punktów odniesienia (benchmark)
 • na poziomie zespołu projektowego
  zapewniamy niezbędną pomoc dla przygotowania i wdrożenia planu zmiany zgodnie z pożądanym scenariuszem:
  • pomagamy zbudować i wzmocnić niezbędne kompetencje
  • wdrażamy narzędzia monitorowania procesu zmiany
  • wspieramy zespół w komunikacji z personelem organizacji
  • pomagamy na bieżąco w niezbędnym wymiarze, świadcząc usługi doradcze, coaching oraz mentoring
 • na poziomie pracowników
  przede wszystkim budujemy gotowość do zmian. Wypracowujemy pożądane postawy, m.in. poprzez właściwe komunikowanie zmiany, zapewniamy niezbędne szkolenia i warsztaty wspierające wdrażanie projektu na jego wszystkich etapach.

Mechanizmy są wspólne, ale każda zmiana jest inna

Podejście organizacji do zmiany często jest podobne: zarząd chce w pierwszej kolejności przeszkolić menedżerów z zarządzania zmianą (cokolwiek to znaczy).Oczywiście, warto rozwijać kompetencje menedżerskie, ale koncentracja wyłącznie na nich nie jest gwarantem efektywnego wdrożenia zmiany. Potrzeba działania szerszego, które łączy elementy miękkie (ludzie, kompetencje, emocje, opór) z twardymi (procesy, plan, narzędzia, rezultaty). Naszym zadaniem jest połączyć miękkie z twardym dla bezpieczeństwa wdrożenia zmiany.

Stosujemy wypracowane, skuteczne mechanizmy zarządzania zmianą w organizacji i dzielimy się doświadczeniem zdobytym w wielu programach optymalizacyjnych. To nasza zasadnicza wartość dodana, jaką wnosimy w projektach!

Rozwiązania wspomagające zarządzanie zmianą

W ramach realizacji dedykowanych programów wdrożeniowych, stosujemy sprawdzone narzędzia i metody pracy. Oferujemy także własne rozwiązania (szkolenia, gra symulacyjna), z których w wybranych przypadkach organizacje mogą korzystać niezależnie:

 • Gra symulacyjna SysTeams Change
  to 2-dniowe wydarzenie, które przysposabia zespół do zbudowania wspólnej wizji procesu zmian. Uczestnicy uczą się przewidywać typowe pułapki zmiany, rozpoznają kluczowych aspektów koniecznych dla sukcesu zmiany. Gra ukierunkowuje na aktywności zmniejszające zjawisko oporu wobec zmian oraz wspiera w radzeniu sobie z frustracją wynikającą z chaosu zmiany. Jest dobrym punktem wyjścia do poznania własnych reakcji w zmianie. Gra skierowana jest do zarządu, menedżerów i zespołu projektowego.
 • Zarządzanie Zmianą
  2-dniowy program warsztatowo-szkoleniowy dla kadr zarządzających, które chcą poznać psychologiczne mechanizmy rządzące zmianą. Program kształtuje umiejętność myślenia strategicznego, świadomego angażowania w zmianę oraz otwartej komunikacji. Uczestnicy ćwiczą trudne komunikaty, argumentowanie angażujące pracowników, sposoby radzenia sobie z obiekcjami, jak również poznają komunikacyjne metody przechodzenia od faz Wyparcia i Oporu do faz Prób i Adaptacji.
 • Zarządzanie sobą w zmianie
  1-dniowy program dla pracowników będących w intensywnym procesie zmian. Zwiększa elastyczność i gotowość do zmian. Usprawnia własny proces przechodzenia przez zmianę oraz uczy procesu wspierania innych z pozycji nieformalnego lidera zmian. Zapewnia poznanie metod komunikacyjnych przechodzenia od faz Wyparcia i Oporu do faz Prób i Adaptacji.

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Sławomir Błaszczak

Prezes, współzałożyciel i współwłaściciel 4RESULTS

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt