Home

Usługi

Warsztaty Strategiczne

Myślenie systemowe
Warsztaty strategiczne

Myślenie systemowe


Rezultaty warsztatów:

  • Zarząd / kluczowa kadra lepiej rozumie przyczyny źródłowe problemów, w które wpada organizacja

  • Zbudowanie mechanizmów, które pomogą organizacji omijać pułapki systemowe i stać się organizacją uczącą się

  • Identyfikacja przekonań powstałych w organizacji, będących przyczyną ograniczonego rozwoju firmy, stagnacji bądź kryzysu

Kluczowe zagadnienia:

  • Organizacja jako system - Symulacja "Beer Game"

  • Mechanizmy sterujące systemem

  • Prawa i umiejętności myślenia systemowego
  • Myślenie systemowe - najczęstsze błędy w biznesie
  • Narzędzia tworzenia rozwiązań systemowych: pętle, poszukiwanie przyczyn źródłowych, archetypy, pułapki, dźwignia