Rozwój Potencjału Ludzi

Wspieramy Klientów w zakresie rozwoju potencjału pracowników poprzez Assessment center (centrum oceny) i Development Center (centrum rozwoju). Są  to procesy, w czasie których uczestnicy przechodzą przez różne doświadczenia i ćwiczenia. Ich kompetencje ocenia wykwalifikowany zespół asesorów.

Assessment Center służy ocenie umiejętności pracowników, natomiast celem Development Center jest diagnoza potencjału i rozwój pracowników.

 

Korzyści dla Klienta

Dzięki AC / DC Klient uzyskuje wieloaspektową ocenę umożliwiającą:

  • wysoką trafność uzyskanych informacji i obniżenie ryzyka błędnej decyzji,
  • zaplanowanie rozwoju indywidualnego i zespołowego współpracowników,
  • weryfikację i wybór najlepszych osób do awansu,
  • porównanie poziomu kompetencji współpracowników,
  • zwiększenie świadomości mocnych stron ludzi i obszarów do rozwoju,
  • identyfikację potrzeb szkoleniowych.

 

Etapy procesów AC / DC

Zarówno Assessment jaki Development składają się z 4 etapów. Po ustaleniu kluczowych dla firmy kompetencji i doborze optymalnych narzędzi następuje przeprowadzenie sesji, których wynikiem są raporty indywidualne i zbiorowe, informacje zwrotne oraz plany rozwojowe.

 

Metodyka

Przy opracowywaniu AC/DC korzystamy z wielu narzędzi i technik, aby uzyskać jak najbardziej trafną ocenę. Są to:

  • Ćwiczenia interaktywne: grupowe, konstrukcyjne, symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusja grupowa, studium przypadku, ćwiczenie in-basket
  • Ćwiczenia indywidualne: opracowanie strategii działania, case study, prezentacja, zadanie pisemne

Skontaktuj się z nami:

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Martyna Hómin

Konsultant, Ekspert HR, Asesor

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt