W ostatnich latach tradycyjny kanał sprzedaży, sieci i dyskonta mocno ewoluowały, zarówno na poziomie struktur, jak i formatów sklepów. Równolegle dynamicznie rozwija się handel elektroniczny. Wobec tych zmian współczesna sprzedaż stoi przed wyzwaniem optymalizacji procesów, komunikacji i działań. Chodzi nie tylko o dostosowanie się do zmian, ale przede wszystkim o umiejętbudowanie pozycji i wykorzystywanie szans w nowych uwarunkowaniach!

Naszym Klientom pomagamy zintegrować kanały sprzedaży (np. tradycyjny i sprzedaż w sieciach), wprowadzając logikę opartą na nowych zasadach i regułach rynkowych.

W kontekście integracji przedaży, obecnie główne cele naszych Klientów to:

  • wyeliminowanie strat w nakładach w obszarze sprzedaży,
  • wypracowanie efektywnej struktury sprzedaży wobec konsolidacji po stronie odbiorców,
  • wzrost wolumenu sprzedaży w kanałach, przeciwdziałanie spadkom efektywności,
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej organizacji oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające prowadzić efektywną ekspansję rynkową.

 

W jaki sposób integrujemy sprzedaż: 

Rozpoczynamy od audytu potencjału sprzedaży, który obejmuje analizy jakościowe i ilościowe. Badamy wyzwania i problemy, strukturę kanałów oraz sprzedaży, efektywność działań w kanałach, ponoszone nakłady. W wyniku audytu powstają rekomendacje oraz program optymalizacji.

Następnie proponujemy m.in. wypracowanie i wdrożenie nowego, skutecznego standardu, adekwatnego do zmieniających się realiów rynkowych. Jego wdrożenie wspieramy narzędziami dla wszystkich szczebli struktury sprzedaży. Wdrażamy konkretne miary sukcesu.

W projekcie ważne jest współuczestnictwo pracowników z różnych poziomów struktury sprzedaży oraz warsztatowe kreowanie rozwiązań - wspólnie z Klientem.

 

Optymalizacja Route to Market

Wspieramy działania na poziomie taktyki, nie zmieniając strategii ani czynności realizowanych przez siły sprzedażowe. Udaje nam się ograniczać nieefektywne struktury poprzez wdrożenie w zespołach zasady odpowiedzialności oraz współpracy, ściśle powiązanej ze stawianymi celami.

Pracujemy nad wytworzeniem organizacyjnej kultury sprzedaży, tak aby pracownicy i zespoły rozumiały i identyfikowały cele oraz miały poczucie wpływu na osiągane rezultaty.

 

System motywacyjny

Wartością dodaną projektów może być efektywny system motywacyjny (dla pracowników i zespołów). System wspiera wdrożenie zasad premiowania sił sprzedażowych za realizację rzeczywistych celów oraz nagradzania za działania, na które pracownicy mają bezpośredni wpływ.

System motywacyjny jest skuteczny i trwały, ponieważ nie jest narzucony, lecz wypracowywany i wdrażany wspólnie z zespołem Klienta. Taki system wzmacnia i utrwala zmiany struktur sprzedaży i portfolio produktów. Jego wdrożenie opiera się na pilotażowych testach.

 

Zobacz także: Optymalizacja Portfolio Produktów

Porozmawiajmy o Twoich 
wyzwaniach biznesowych!

Michał Paradowski

Partner

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

Krzysztof Tomczyk

Konsultant

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

Gniewomir Kuciapski

Konsultant / Analityk

 

Zapraszam do kontaktu

 

contact