Optymalizacja portfolio produktów pozwala maksymalizować zysk ze sprzedaży i poprawić pozycję konkurencyjną firmy. To jedna z najważniejszych metod optymalizacji strumieni przychodów i eliminowania zbędnych kosztów w sprzedaży.

Na jakie korzyści możesz liczyć?
Mamy bogate doświadczenie, sprawdzone w praktyce metody badawcze oraz udokumentowane twarde rezultaty:

 • poprawiamy rentowność, wolumen i dynamikę sprzedaży produktów przynoszących największy zysk oraz posiadających największy potencjał,
 • eliminujemy zbędne koszty w obszarze sprzedaży i logistyki,
 • uzyskujemy twarde dane, na podstawie których kierownictwo może modelować portfolio produktów: wzmocnić produkty zyskowne, wycofać produkty nierentowne,
 • zwiększamy siłę marki produktów i ich udział w kategorii we wszystkich punktach sprzedaży,
 • stwarzamy w firmie przestrzeń dla budowania i wdrażania skutecznych programów lojalnościowych dla klientów i motywacyjnych dla handlowców.

 

 

Jak działamy:
Pozyskujemy dane, które zamieniamy na czysty zysk… W projektach uwzględniamy jednocześnie kilka wymiarów:

 • rynek (kto jest klientem, w jakich sytuacjach, jakie ma motywacje, jakie są segmenty),
 • strategię (w jakim kierunku ma się rozwijać organizacja, jej produkty i sprzedaż),
 • finanse (jakie są możliwości i ograniczenia finansowe, jakie cele do realizacji)

Bazujemy na twardych danych

Optymalizację rozpoczynamy zebrania i analizy niezbędnych danych dla określenia potencjału, silnych i słabych stron poszczególnych produktów. Działamy wielowymiarowo biorąc pod uwagę rynek, strategię, finanse, potencjał produktów, kanały sprzedaży oraz tzw. analizy shopperowych (drzewo decyzyjne, zachowania konsumentów) i merchandisingowych (ułożenie na półce, siła marki, udział w danej kategorii itp.).

Po analizie danych formułujemy rekomendacje. Wskazujemy m.in.:

 • jak wykorzystać potencjał najsilniejszych produktów (wyższa marża, wyższe obroty),
 • które produkty można wycofać (niski potencjał, nierentowne produkty),
 • jak optymalnie lokować towary na półkach w różnych punktach sprzedaży,
 • jakimi narzędziami mogą posługiwać się handlowcy w efektywnej pracy (w tym jakich argumentów mają używać),
 • gdzie są zbędne koszty w sprzedaży i jak je wyeliminować,
 • jak można poprawić wskaźniki, w tym Rate of Sales (ROS).

Praca w zespołach
W projektach kluczowe jest zaangażowanie ludzi – na wszystkich poziomach procesu sprzedaży i marketingu. Dlatego projekty wspieramy warsztatami dla połączonych sił sprzedaży i marketingu - w ten sposób wypracowujemy wspólne cele. 

Wdrożenie dla konkretnych wyników
Zespołowe wypracowanie wspólnych celów przynosi ważne korzyści:

 • zacieśnia współpracę nad realizacją celów,
 • cele wszyscy rozumieją i lepiej się z nimi identyfikują.

Zespoły otrzymują od nas wskazówki oraz narzędzia do pracy operacyjnej w sprzedaży i marketingu. Klient ma pewność, że ulokowane na półkach sklepowych produkty przekładają się na najlepsze z możliwych rezultaty (lokujemy produkty o największej rotacji, zyskowności i potencjale).

Handlowcy otrzymują m.in. optymalizator sprzedaży i manual handlowca (ścieżki zachowań i argumentów dla poszczególnych produktów), matrycę dystrybucyjną oraz narzędzie Next Best Line. Jednocześnie w ramach projektu wdrażamy standardy merchandisingowe, miary dla uzyskiwanych celów, zasady jakościowe merchandisingu oraz dokonujemy segmentacji punktów sprzedaży. Te wszystkie działania mają istotny wpływ na marketing produktu.

Marketing produktu

W odróżnieniu od zarządzania produktem, marketing produktu obejmuje szersze działania, również te wychodzące naprzeciw klienta. Mianem tym określa się proces promocji i sprzedaży określonego produktu, co warto odróżnić od ogólnych działań marketingowych promujących markę, czy też public relations ukierunkowanych na budowanie pozycji firmy. Marketing produktu opiera się na określeniu jego rynku, czyli typu produktu, potrzeb klienta, jakie zaspokaja, rodzaju klienta, do którego ma trafić oraz obszaru geograficznego. Obejmuje on jednak także takie aspekty, jak cena, czy kanały dystrybucji. Ważną rolą marketingu produktu jest spojrzenie na produkt z perspektywy odbiorcy końcowego, co istotnie dopełnia proces zarządzania produktem. Do narzędzi, jakimi posługuje się marketing produktu należą m.in. ankiety i badanie opinii klientów, badania fokusowe, analiza danych, testy i walidacja produktu, czy też testowanie strategii marketingowych i cen.

Rezultatem naszych działań jest optymalizacja sprzedaży, poprzez uzyskanie maksymalnych przychodów i marż we wszystkich kanałach i punktach sprzedaży oraz wdrożenie wydajnego systemu monitorowania i pomiaru działań.

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Michał Paradowski

Partner

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

  

Krzysztof Tomczyk

Konsultant

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt