Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których kadry zarządzające chcą skonfrontować własną strategię z zewnętrznym partnerem. Nawet najbardziej doświadczeni liderzy i stratedzy poszukują opinii, doradztwa czy „świeżego spojrzenia”, lub po prostu chcą skorzystać z eksperckiego wsparcia. 

Oferujemy różne możliwości warsztatowej pracy z kierownictwem, zarządami i właścicielami biznesów:

1. Warsztaty strategiczne – skuteczny sposób na na doprecyzowanie wizji, strategii oraz planowanie celów. Warsztaty pozwalają modelować taktykę działań rynkowych i wspierają wypracowanie rozwiązań dla postawionych wyzwań.

Zobacz prezentację warsztatów 

2. Coaching ekspercki dla dyrektora marketingu lub sprzedaży to forma indywidualnego wsparcia dla szefa obszaru. Z doświadczenia wiemy, że tego rodzaju sesje coachingowe bezpośrednio przekładają się na:

  • szybszy rozwój lidera w sprawowanej przez niego funkcji,
  • zmianę przyzwyczajeń i nawyków, stosownie do pełnionej funkcji i obowiązków,
  • lepszą koncentrację na celach biznesowych,
  • skuteczność w osiąganiu rezultatów. 

3. Merytoryczny sparing partner – udostępniamy Klientom możliwość współpracy z doświadczonym ekspertem i praktykiem (niekoniecznie związanym z 4Results), np. z innego biznesu. „Sparingi” mogą mieć charakter indywidualnych spotkań lub wsparcia zespołu.

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Michał Paradowski

Partner 

kontakt