Wdrażamy programy ciągłego podnoszenia wiedzy działów handlowych w firmach poprzez:

- Case study czyli studium przypadku.

Pracownicy w zespołach lub indywidualnie zastanawiają się nad najlepszym rozwiązaniem wybranej sytuacji z życia handlowca. Korzystają z pytań pomocniczych. Swoją odpowiedź przesyłają do przełożonych i/lub trenera, od których otrzymują komentarz do swojego rozwiązania. Taki model umożliwia merytoryczną komunikację pomiędzy przełożonymi (czasami zarządem) a zespołem. Pozwala na dyskusję i kreatywne podejście do problemów. 

Zobacz prezentację Case study

- Quiz tematyczny

Pozwala sprawdzić poziom wiedzy oraz postępy pracowników. Może być wykorzystany jako narzędzie oceny wiedzy albo jako przypomnienie tematów z warsztatów.
Pracownicy dostają mailem, w określonych odstępach czasu, link do strony, gdzie po zalogowaniu odpowiadają na 10-20 pytań, będących testem wyboru.

Zobacz prezentację Quizu

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Michał Paradowski

Partner

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt