Analiza produkcji jest szczególną formą usługi, której celem jest:

  • rozpoznanie sytuacji obecnej Klienta,
  • określenie potencjału organizacji, w tym kierunków możliwych usprawnień
  • wypracowanie wniosków i rekomendacji – działań, które dają zapowiedź konkretnych rezultatów biznesowych.

Prowadzimy zarówno analizy produkcji we wskazanych przez Klienta obszarach, punktach lub procesach, jak również w całej organizacji.

Kiedy korzystamy z analizy produkcyjnej?

Usługę szczególnie rekomendujemy w sytuacjach:

  • potrzeby doprecyzowania kierunków i możliwości optymalizacji produkcji,
  • potrzeby potwierdzenia rekomendacji dot. optymalizacji produkcji, już wypracowanych przez firmę,
  • potrzeby opracowania najlepszego scenariusza doskonalenia organizacji oraz doboru odpowiednich metod (Lean Management, QRM, TPM) i narzędzi,
  • potrzeby identyfikacji rzeczywistych źródeł problemów, ograniczeń oraz strat w obszarze produkcji,
  • potrzeby zwiększenia skuteczności i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w planowanym procesie zmiany organizacyjnej.

Analiza jest doskonałym punktem odniesienia do planów optymalizacyjnych Klienta. W wyniku prowadzonych przez nas diagnoz, często identyfikujemy przyczyny problemów gdzie indziej, niż pierwotnie wskazał Klient.

Analizy produkcji prowadzimy bazując na naszym know-how. Stosujemy metody adekwatne do sytuacji i poziomu skomplikowania procesów (wywiady, pomiar, obserwacja, analiza danych, warsztaty itd.). Największy nacisk kładziemy na wykorzystanie doświadczenia kompetencji zespołu 4Results, który złożony jest z ekspertów z różnych obszarów (np. kapitału ludzkiego, Lean Management, TPM).

Wynikiem analizy jest raport wraz z wnioskami i rekomendacją konkretnych działań. Analiza często jest punktem wyjścia do opracowania i wdrożenia w firmie indywidualnego programu optymalizacji produkcji, opartego na metodach Lean Management, QRM lub TPM .

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach, a znajdziemy skuteczne rozwiązanie!

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Ireneusz Biliński

PARTNER, CZŁONEK ZARZĄDU

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

 

Izabela Starnawska

PARTNER/ Współwłaściciel 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

 

Piotr Wrzeszcz

Senior Konsultant/ Dyrektor Projektów

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

 

Paweł Sawicz

Senior Konsultant/ Dyrektor Projektów

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt