Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Adam Srebniak

KONSULTANT 
 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

Ireneusz Biliński

PARTNER, CZŁONEK ZARZĄDU 
 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

INNOWACYJNOŚĆ STANOWI KLUCZOWY ELEMENT BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU
Continuous Innovation to kierunek ale i też metodyka opierająca się na doświadczeniu takich ikon innowacyjności jak Apple, Tesla, Virgin czy Google. W oparciu o lata doświadczeń i analiz powstało  dobrze opisane i przetestowane podejście, którą  może zastosować każda firma chcąca dopasować się do ciągle zmieniającego się rynku jak i rosnącego zapotrzebowania klientów na nowe, innowacyjne produkty.
 
 

 

PRZEBIEG PROJEKTU:

1. ANALIZA – WSPÓŁPRACA Z ZARZĄDEM:

 • rozpoczynamy od zbadania stanu obecnego procesu, rozwoju nowych wyrobów i ich kondycji rynkowej. Analizujemy m.in. procesu przejścia realizacji zapotrzebowania na nowy wyrób przez całą organizację oraz sam aspekt generowania pomysłów na nowe wyroby,
 • projektujemy pożądany stan przyszły,
 • przedstawiamy rekomendacje, szyte na miarę propozycję projektu wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

2. WDROŻENIE PROJEKTU OPTYMALIZACYJNEGO PROWADZIMY NA DWÓCH PŁASZCZYZNACH:

 • w aspekcie twardym wdrażamy tę metodę w praktycznym działaniu,
 • w aspekcie miękkim pracujemy z ludźmi, przygotowujemy kadrę i kierownictwo do pracy w nowym, efektywnym modelu.

Celem wdrożenia jest przysposobienie organizacji do samodzielnego wykorzystania kompetencji dla utrzymania trwałych efektów. Klient powinien stosować tę metodę przy naszym minimalnym udziale.

Projekt wdrożeniowy obejmuje:

 • przygotowanie zespołu Klienta (m.in. warsztaty z metody Continuous Innovation i Zarządzania Zmianą),
 • fazę strategiczną, w której definiujemy kluczowe obszary dla innowacyjności FTMS(ang. Focus Target Market Segment),
 • fazę wdrożeniową, której towarzyszą szkolenia miękkie w aspektach: budowania zespołu, komunikacji i współpracy w zespole,
 • zmianę struktury w celu zbudowania jednostek szybkiego reagowania i rozwoju innowacyjnych produktów,
 • modyfikacje procesu rozwoju nowych wyrobów w celu redukcji czasu realizacji i zwiększenia jakości samego wdrożenia,
 • wdrożenie niezbędnych narzędzi twardych takich jak: VOC (ang. Voice OF Customer)QFD(ang. Quality Function Deployment)Techniki Myślenia Lateralnego oraz Model Zarządzania,
 • zarządzanie wiedzą w oparciu o model kompetencji, zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami oraz przysposobienie wewnętrznych trenerów,
 • zbudowanie bazy wiedzy oraz środowiska dzielącego się wiedzą.

Zapewniamy efektywny i bezpieczny projekt
Wdrożenie ma na celu wypracowanie konkretnych rezultatów z jednoczesnym zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa projektu. Prowadzimy organizację przez cały proces zmiany (wsparcie na poziomie zarządu, kierownictwa i pracowników).
Stosujemy wdrożenie pilotażowe, poprzedzając roll-out w całej organizacji.

3. SZKOLENIA STANOWIĄ CZĘŚĆ PROJEKTU WDROŻENIOWEGO.

Oferta szkoleniowa obejmuje następujące tematy:

 • wstęp do Innowacyjności (0,5 dni)
 • symulacja metodyki Ciągłej Innowacyjności (1 dzień)
 • zarządzanie procesem rozwoju nowych wyrobów zgodnie z Early Management (1 dzień)
KIEDY STOSOWAĆ - TYPOWE SYTUACJE:
 • potrzeba budowania przewagi konkurencyjnej poprzez krótszy czas realizacji rozwoju nowych wyrobów,
 • firma kojarzona jest z produktami standardowymi gdzie głównym kryterium zakupu jest jak najniższa cena,
 • nowe wyroby są niestabilne i drogie co mocno wpływa na obniżenie zysku firmy.
CZY WIESZ, ŻE:
 • 70% czasu rozwoju nowych wyrobów jest zwykle marnowana na oczekiwanie i poprawki...
 • według badań Eurostatu tylko 23% firm w Polsce wykazuje jakiekolwiek działania innowacyjne…

 

SPRAWDŹ, JAK CONTINUOUS INNOVATION MOŻE POMÓC TWOJEJ ORGANIZACJI!