Oferujemy pełen zestaw narzędzi i metod Lean Manufacturing, dzięki którym firmy produkcyjne mogą skuteczne wypracować pożądane rezultaty.

 

Nasze podejście:

W zależności od charakteru wyzwania Klienta, dobieramy elementy Lean (w tym Lean Marketing) dla skutecznego wypracowania konkretnych efektów (np. zwiększenia efektywności o 20% lub redukcji strat materiałowych o 30%).

Wdrażamy indywidualne projekty, dedykowane konkretnej firmie, precyzyjnie ukierunkowane na konkretne wyzwania biznesowe.

Realizacja celów najczęściej wiąże się z wdrażaniem w zakładzie produkcyjnym zmiany, co oznacza dla przedsiębiorstwa konieczność przejścia przez projekt zarządzania zmianą. Dlatego duży nacisk w projektach kładziemy na pracę z ludźmi.

W projektach przekazujemy naszym Klientom know-how, wyposażamy ich kadry w niezbędną wiedzę, narzędzia oraz standardy, zwiększające gwarancję sukcesu projektu. Poza osiąganiem twardych rezultatów, pomagamy więc także w wykształceniu kultury organizacyjnej opartej na zasadach Lean Manufacturing.

 

Lean Manufacturing

Koncepcja Lean Manufacturing wywodzi się z zasad i narzędzi Systemu Produkcyjnego Toyoty. Określenie „szczupłe zarządzanie”, jak bywa tłumaczone, oddaje podstawową zasadę tego systemu – eliminację zbędnego obciążenia, jakim są nadmiarowe i często marnotrawione zasoby, do których należą zarówno zapasy, jak i ludzie, powierzchnia użytkowa, nakłady finansowe, czas itd.. Jednocześnie model ten dąży do maksymalnego wykorzystania środków i dostosowania przedsiębiorstwa do warunków panujących na rynku. Stąd często jest on wdrażany jako narzędzie restrukturyzacji. Cel, jaki zakłada ta strategia zarządzania firmą, to dostarczanie klientom produktów/usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla załogi pracującej w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu uzyskuje się znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z tradycyjnym systemem masowej produkcji.

 

 W programach Lean Manufacturing proponujemy następujący scenariusz:  

 • Praca warsztatowa z zarządem i kierownictwem produkcji – dla doprecyzowania oczekiwań oraz preferowanych metod współpracy

 • Analiza w obszarze produkcji – diagnoza wraz z konkretnymi rekomendacjami

 • Opracowanie gotowego, indywidualnego programu, w którym łączymy niezbędne elementy twarde Lean Manufacturing z elementami miękkimi (pracą z ludźmi, komunikacją, zarządzaniem zmianą, wsparciem na poziomie zarządu i kierownictwa, szkoleniami itd.)

 • Powołanie zespołu projektowego (przedstawiciele Klienta i eksperci 4Results)

 • Określenie obszaru pilotażowego (pierwszy etap wdrożenia / duże zaangażowanie 4Results)

 • Roll-out projektu na pozostałe obszary: wdrażamy standardy stanowiskowe i mierniki, powstają instrukcje, manuale, (właściwe wdrożenie polega na tym, że maleje zaangażowanie 4Results, a wzrasta zaangażowanie Klienta)

 • Szkolenia (dostępne dla wszystkich poziomów organizacji) – twarde, merytoryczne oraz miękkie, z zarządzanie zmianą, budowania zespołów…

 • Wdrożenie standardów zarządzania wiedzą (Klient staje się samodzielny)

Dlaczego Lean Manufacturing z 4Results?

Naszą główną przewagą konkurencyjną jest całościowe spojrzenie na organizację. Realizując projekty Lean Manufacturing staramy się dostrzec szerszy kontekst biznesowy – wpływ naszych działań nie tylko na rezultat, ale i na pozostałe obszary przedsiębiorstwa. Koncentrujemy się nie tylko na twardych elementach (procesy, narzędzia, wiedza), lecz na ludziach, ich postawach, motywacji, umiejętnościach. To dlatego zwiększamy jednocześnie bezpieczeństwo i skuteczność projektów!

Typowe potrzeby i wyzwania, na które odpowiadamy:

 • redukcja kosztów wytwarzania
 • optymalizacja produkcji
 • zwiększenie ogólnej efektywności produkcji
 • poprawa produktywności w punktach i wybranych procesach produkcyjnych
 • rozwiązanie problemu nadmiernych strat
 • uwolnienie zasobów – czasu, nakładu pracy i materiałów
 • bezpieczne przejście przez proces zmiany (optymalizacji biznesu)
 • usprawnienie planowania produkcji i zasobów
 • skuteczne poziomowanie produkcji, zorganizowanie gniazda montażowego / produkcyjnego
 • zapewnienie maksymalnego wykorzystania maszyn
 • ustabilizowanie i standaryzacja procesów (przepływ materiałów, praca na linii, balansowanie linii).

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Piotr Wrzeszcz

Partner Zarządzający

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

Narzędzia Lean Manufacturing:

W projektach stosujemy m.in.:

 • 5S – uniwersalna metoda standaryzacji pracy, systematycznego uczenia się oraz dążenia do doskonałości. Opiera się na pięciu krokach: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny

 • Mapowanie Strumienia Wartości (Value Stream Mapping – VSM) – pomaga określić i analizować rzeczywiste przepływy w obszarze produkcji (elementów fizycznych, materiałów oraz informacji)

 • Six Sigma – metoda pozyskiwania i przetwarzania danych oraz pomiaru w celu wypracowania maksymalnej jakości wytwarzanego produktu. Jej filozofia bazuje na 5 krokach DMAIC. Wspiera modelowanie kultury organizacyjnej nastawionej na doskonalenie jakości

 • SMED (Single Minutes Exchange of Die) – metoda (Shigeo Shingo) redukowania czasu przezbrojeń maszyn poprzez zredukowanie do niezbędnego minimum czynności wykonywanych w trakcie przezbrojeń

Lean dobry dla każdego?

Z doświadczeń 4Results wynika, że Lean (zwany też „szczupłym zarządzaniem”), ma praktyczne zastosowanie dla każdej firmy wytwarzającej produkty, w której procesy produkcyjne zostały jakkolwiek ugruntowane. Każda firma jest jednak inna, ma własną kulturę i model biznesowy. Dlatego choć metody i narzędzia Lean są dobrze zdefiniowane, do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, starając się zobaczyć cel biznesowy w możliwie szerokim kontekście.

Sytuacje, w których najczęściej stosujemy Lean Manufacturing:

 • w wyniku diagnozy / audytu procesów produkcyjnych potrzeba wsparcia we wdrożeniu Lean w konkretnych procesach (np. skrócenia czasu przezbrajania maszyn) lub potrzeba zewnętrznego partnera do wdrożenia konkretnych narzędzi Lean Manufacturing;
 • przedsiębiorstwo chce wdrożyć w organizacji filozofię KAIZEN;
 • firma poszukuje partnera do wykonania analizy produktywności zakładu, by następnie wdrożyć konkretne rekomendacje;
 • firma potrzebuje partnera do przeprowadzenia w przedsiębiorstwie zmiany organizacyjnej (strategia bezpiecznej redukcji / strategia bezpiecznego rozwoju / strategia optymalizacji produkcji), dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa, partner ma pomóc wyrównać luki kompetencyjne w procesie doskonalenia produkcji i pomóc przejść przez zmianę;
 • firma chce zwiększyć swoją produktywność przy minimalnych inwestycjach – nie chce powiększać parku maszynowego ani zatrudniać nowych pracowników;
 • w obliczu przybywających zamówień, firma chce w sposób optymalny wykorzystać swój obecny potencjał i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo przechodzenia przez zmianę związaną z rozwojem firmy;
 • zarząd lub kierownictwo firmy poszukuje „sparing partnera”, dzięki któremu (np. w wyniku pracy warsztatowej) odkryje potencjał organizacji oraz kierunki i obszary zastosowania Lean Manufacturing.

Sprawdź też inną naszą specjalizację z produkcji:

QRM – skuteczna metoda optymalizacji produkcji i skracania czasu realizacji zamówień dla firm produkujących w krótkich seriach oraz dla produkcji jednostkowej

TPM (Total Productive Maintenance) – program doskonalenia efektywności produkcji poprzez wypracowanie trwałej Kultury Dbałości o powierzone mienie, maszyny i urządzenia. Firma eliminuje wszelkiego rodzaju straty oraz minimalizuje ilość awarii oraz ryzyko wypadków i defektów jakościowych, poprawiając jednocześnie produktywność i jakość wytwarzanych produktów