QRM to najskuteczniejsza metoda skracania czasu realizacji (lead time)

Quick Response Manufacturing pozwala zrewolucjonizować modelowanie i zarządzanie procesami wytwarzania. Metoda jest szczególnie polecana każdej organizacji produkującej w modelu Low Volume / High Mix (do wytworzenia produktu potrzeba wielu komponentów), a także wytwarzającej produkty na zamówienie lub w krótkich seriach.

Co oferujemy i gdzie jest największa wartość?

4Results jest jedyną w Polsce firmą zdolną do całościowego przeprowadzenia projektu optymalizacyjnego i wdrożeniowego QRM. Oferujemy kompleksową pomoc na etapie analizy, opracowania programu optymalizacyjnego oraz wdrożenia metody w obszarze produkcji dla uzyskania trwałych rezultatów. Dodatkowo oferujemy niezbędne szkolenia i metody pracy z ludźmi.

Przebieg projektu:

1. Analiza – współpraca z zarządem:

 • Rozpoczynamy od zbadania stanu obecnego organizacji. Wykonujemy m.in. badanie Live Job Mapping, którego celem jest mapowanie przejścia realizacji zamówienia (w tym także reklamacji) przez całą organizację.
 • Projektujemy pożądany stan przyszły.
 • Przedstawiamy rekomendacje, szytą na miarę propozycję projektu wraz z harmonogramem jego wdrożenia.

2. Wdrożenie projektu optymalizacyjnego prowadzimy na dwóch płaszczyznach:

 • w aspekcie twardym wdrażamy tę metodę w praktycznym działaniu,
 • w aspekcie miękkim pracujemy z ludźmi, przygotowujemy kadrę i kierownictwo do pracy w nowym, efektywnym modelu.

Celem wdrożenia jest przysposobienie organizacji do samodzielnego wykorzystania kompetencji do utrzymania trwałych efektów. Klient powinien stosować tę metodę przy naszym minimalnym udziale.

Projekt wdrożeniowy obejmuje:

 • przygotowanie zespołu Klienta (m.in. warsztaty z metody QRM i Zarządzania Zmianą),
 • fazę wdrożeniową, której towarzyszą szkolenia miękkie w aspektach: budowania zespołu, komunikacji i współpracy w zespole,
 • zmianę struktury organizacji na jednostki szybkiego reagowania: Q-ROC i Q-RMC (ang. Quick Response Office Cell, Quick Response Manufacturing Cell),
 • restrukturyzację systemu wytwarzania, z zastosowaniem różnych metod,
 • wdrożenie niezbędnych narzędzi twardych: MCT (ang. Manufacturing Critical-Path Time), Modelu Zarządzania oraz narzędzia POLCA,
 • zarządzanie wiedzą w oparciu o model komptencji, liczbę QRM (ang. QRM number)narzędzie HL-MRP, zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami oraz przysposobienie wewnętrznych trenerów. Zbudowanie bazy wiedzy oraz środowiska dzielącego się wiedzą. 

Zapewniamy efektywny i bezpieczny projekt
Wdrożenie ma na celu wypracowanie konkretnych rezultatów z jednoczesnym zachowaniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa projektu. Prowadzimy organizację przez cały proces zmiany (wsparcie na poziomie zarządu, kierownictwa i pracowników).

Stosujemy wdrożenie pilotażowe, poprzedzając roll-out w całej organizacji.

3. Szkolenia stanowią część projektu wdrożeniowego. Oferta szkoleniowa obejmuje następujące programy:

 • Wstęp do metody oraz narzędzie MCT (2 dni)
 • Struktura organizacyjna w QRM (1 dzień)
 • Wdrożenie projektu (1 dzień)
 • Narzędzie POLCA (2 dni)

 Z naszych szkoleń mogą korzystać również firmy nieprowadzące projektów QRM.

Kiedy stosować - typowe sytuacje:

To skuteczna metoda, przynosząca spektakularne rezultaty w kluczowych dla Klienta obszarach. Typowe sytuacje, w których najlepiej się sprawdza:

 • potrzeba budowania przewagi konkurencyjnej poprzez krótszy czas realizacji (lead time),
 • firma z różnych powodów nie realizuje terminowo zamówień, lead time jest długi,
 • firmie przybywa zamówień i preferowanym scenariuszem jest skrócenie lead time przy minimalnych nakładach inwestycyjnych (w maszyny i nowe stanowiska pracy).

QRM przy produkcji jednostkowej lub High Mix / Low Volume, skutecznie rozwiązuje każdy z powyższych problemów.

 

Czy wiesz, że:

 • 90% czasu w produkcji jednostkowej i małoseryjnej to czysta strata...
 • w projektach Quick Response Manufacturing redukcja czasu realizacji (lead time) może osiągnąć nawet 80%…
 • skracając lead time, jednocześnie redukujesz koszty i poprawiasz jakość.

 Materiały: 

Specjalista QRM Alpha® - Program Certyfiakcji

„Czas - nowy paradygmat zarządzania” i wywiad z Rajanem Suri - wywiad z Rajanem Suri

„Zyskaj na czasie”, najlepsza książka autorstwa twórcy metody, Rajana Suri

Dlaczego warto wdrażać QRM (film)

Serwis twórcy 

Sprawdź, jak QRM może pomóc Twojej organizacji!

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach w produkcji!

Ireneusz Biliński

Partner, Członek Zarządu

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

 

Karol Bąk

Konsultant

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

   

Piotr Płochocki

Konsultant

 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

Za nami już Pierwsze wdrożenia QRM w Polsce!

Jesteśmy także w trakcie realizacji nowych projektów. 

Skontaktuj się z nami, by poznać spektakularne rezultaty tych wdrożeń!