W TPM wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w programach realizowanych w największych firmach produkcyjnych w Wielkiej Brytanii.


TPM (Total Productive Maintenance)
to całościowy program ciągłego rozwoju pracowników i organizacji oraz zmiany kultury zakładu produkcyjnego w celu wypracowania maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń.

TPM zapewnia trwałe i pożądane wartości, kluczowe z perspektywy zarządu i właścicieli zakładu: maksymalną efektywność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną zyskowność, dzięki czemu firma ma pełne możliwości budowania przewagi konkurencyjnej.

 

Jakie firmy w jakich sytuacjach powinny korzystać z TPM?

Podejście Total Productive Maintenance adresowane jest przede wszystkim do firm wytwarzających produkty w systemie ciągłym, masowym, wielkoseryjnym, a także organizacji z dużym parkiem maszynowym.

Elementy TPM mogą z powodzeniem być wdrażane w firmach średnich i małych jako uzupełnienie podejścia Lean Management. Elementy TPM można także stosować w firmach produkujących krótkie serie produktów i w produkcji dyskretnej.

TPM wymaga długoterminowej perspektywy. Nie rozwiązuje doraźnych problemów, lecz ukierunkowuje całą organizację na szereg pozytywnych zmian na kilku strategicznych poziomach.

TPM jest dla firm, które w długim terminie planują:

 • własny rozwój,
 • umacnianie swojej pozycji,
 • zwiększenie bezpieczeństwa,
 • zapewnienie pracownikom atrakcyjnego środowiska pracy przy jednoczesnym osiągnięciu maksymalnej efektywności i produktywności.

 

 

Filozofia programu TPM:

 

Total (Kompleksowe) obejmuje całą organizację, poprzez angażowanie wszystkich jej pracowników

Productive (Produktywne) – kreuje kulturę wysokiej produktywności i efektywności

Maintenance (Utrzymanie i usprawnianie) – zapewnia pożądane rezultaty dzięki nieustannej optymalizacji obiektów technicznych

TPM czyli Zero Tolerancji dla:

 

 • awarii (optymalne utrzymanie ruchu),
 • wad produktu (zapewnienie wysokiej jakości).
 • wypadków (zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa)
 
TPM pozwala całościowo zreorganizować firmę, dla uzyskania maksymalnej efektywności produkcji, przy zminimalizowaniu strat.
 
To najlepszy, sprawdzony, strukturalny system zarządzania zmianą w firmie produkcyjnej.

Poziomy współpracy w TPM:

4Results oferuje wsparcie w pełnym zakresie planowania i wdrażania programów TPM w zakładach produkcyjnych. Pomagamy na następujących etapach i poziomach:

 • Analiza potencjału organizacji
  badanie firmy pod kątem możliwości, opłacalności wdrożenia TPM lub określenia zaawansowania firmy we wdrażanym przez nią programie TPM (wychwycenie luk, audyt elementów TPM). W wyniku analizy powstają m.in. rekomendacje działań dla wdrożenia lub wsparcie TPM.
 • Warsztaty strategiczne oraz konsultacje TPM
  sesje realizowane z zarządem i liderami produkcji. Mają na celu wypracowanie założeń, kierunków i celów optymalizacji obszaru produkcyjnego, a także pomagają w określeniu strategii. Często poprzedzają analizę potencjału lub są kluczowym elementem uzupełniającym program wdrażania TPM. Usługi konsultingowe świadczymy także dla dużych organizacji, które samodzielnie wdrażają program TPM, lecz potrzebują wsparcia w określonych elementach TPM.
 • Opracowanie strategii TPM – obejmuje
  • zdefiniowanie kluczowych potrzeb strategicznych w perspektywach Produktywności, Kosztów, Jakości, Bezpieczeństwa, Zasobów Ludzkich, Dostaw i Innowacji;
  • zdefiniowanie programów kluczowych (tzw. Must Win Battle) oraz wskaźników do pomiaru skuteczności;
  • harmonogramowanie konkretnych działania w powiązaniu z kluczowymi procesami w firmie;
  • określenie zadań i odpowiedzialności za powierzone procesy i działania.
 • Kaskadowanie strategii TPM
  obejmuje opracowanie strategicznych celów dla zakładu produkcyjnego: wyznaczenie kluczowych projektów i obranie mierników pomiaru sukcesu, przy zastosowanie takich narzędzi, jak Karta Zrównoważonych Wyników.
 • Wdrażanie szytych na miarę programów
  obejmuje długofalowe działania TPM w organizacji (wdrożenie strategii TPM) oraz wsparcie na wszystkich poziomach organizacji i we wszystkich obszarach (filarach) TPM. Pomagamy przejść przez 12 etapów rozwoju organizacji TPM (wg JIPM), z których pięć obejmuje przygotowanie programu, jeden wyznacza start wdrożenia, sześć kolejnych obejmuje działania wdrożeniowe.
 • Wdrażanie wybranych elementów TPM
  obejmuje niezbędne wsparcie w zakresie wdrażania w organizacji wybranych przez Klienta elementów TPM. Jest wykorzystywane przez mniejsze firmy, wdrażające program optymalizacji produkcji oraz przez duże organizacje, będące na pewnym poziomie zaawansowania TPM, ale poszukujące zewnętrznego partnera w dalszym rozwoju.
 • Szkolenia TPM
  oferowane na wszystkich etapach wdrożenia programu TPM i skierowane do wszystkich szczebli organizacji.
 • Wizyty referencyjne TPM
  organizowane dla inspiracji firm zainteresowanych wdrożeniem programu TPM.

W TPM bazujemy na 8 filarach:

KOMPLEKSOWE PROGRAMY TPM REALIZOWANE SĄ W 8 FILARACH:

Poznaj rezultaty i korzyści z wdrożenia programu TPM:

 • eliminacja wszelkiego typu strat i ciągłe dążenie do większej produktywności (focussed improvement), analiza rodzajów i skutków błędów FMEA,
 • podnoszenie umiejętności operatorów, którzy dbają o powierzone maszyny (Autonomous Maintenance, Planned Maintenance),
 • rozwój kadr (people development / education & training) na wszystkich poziomach organizacji,
 • optymalizacja i doskonalenie procesów utrzymania ruchu w oparciu o eliminację strat (KAIZEN),
 • skrócenie czasu, w jakim firma wdraża nowe produkty i urządzenia,
 • minimalizacja defektów, znacząca poprawa jakości wytwarzanych produktów i procesów,
 • poprawa operatywności biura, serwisu oraz obszarów wspomagających produkcję,
 • minimalizacja ryzyka wypadków, stworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Rezultaty 2012 vs. 2014


OEE T… + 15%

OEE S… + 10%

Zero Base Waste T… - 0.6%

Zero Base Waste S… - 2.4%

Wykorzystanie maszyn T… + 16%


Wykorzystanie maszyn S… + 23%

Wypadki: 0

Zużycie energii: - 25%

Koszty T… - 25%

Koszty S… - 25%

Najczęściej spotykane potrzeby, motywujące do wdrożenia TPM:

 • zapewnienie trwałych rezultatów w obszarze produkcji
 • zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej
 • zwiększenie skuteczności wdrażanej strategii.
 • trwała minimalizacja strat, zwiększenie efektywności i produktywności
 • posiadanie sprawnej i jednocześnie atrakcyjnej dla pracowników kultury organizacyjnej
 • zbudowanie trwałego zaangażowania pracowników i wydajnych procesów w obszarach wytwarzania i zarządzania produkcją

Droga do nagród TPM – World Class Manufacturing

ORGANIZACJE WDRAŻAJĄCE TPM PRZECHODZĄ PRZEZ KOLEJNE POZIOMY I ETAPY ROZWOJU, AŻ DO OSIĄGNIĘCIA STATUSU WORLD CLASS MANUFACTURING. OFERUJEMY WSPARCIE NA KAŻDYM Z POZIOMÓW DOSKONALENIA ORGANIZACJI TPM.

Porozmawiajmy, w jakim zakresie TPM może udoskonalić Twoją organizację i produkcję!

 

 

Zobacz efekty naszych działań u jednego z Klientów

 

 

Porozmawiajmy o Twoich
wyzwaniach biznesowych!

Izabela Starnawska

PARTNER / Współwłaściciel 
 

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt

 

 

Adam Srebniak

KONSULTANT

Zapraszam do kontaktu

 

kontakt