Jeszcze nie tak dawno, utrzymanie ruchu definiowano jako optymalizację dostępności urządzeń jak najniższym kosztem. Aktualnie funkcję utrzymania ruchu rozumiemy nieco szerzej, jako proces skomplikowany i bardziej złożony. Proces ten obejmuje bowiem zarówno efektywność produkcji, jak i poziom ryzyka, bezpieczeństwa ludzi i środowiska oraz jakość produktów. Jego celem jest również uzyskanie planowanej żywotności urządzeń oraz utrzymanie lub przywrócenie urządzeń do stanu, w którym mogą spełniać określone funkcje.

Zarządzanie procesem utrzymania ruchu

Do efektywnego i płynnego zarządzania procesem utrzymania ruchu niezbędne jest poznanie fundamentalnych potrzeb firmy oraz jej realnych możliwości. Dopiero wtedy możliwe jest opracowanie najbardziej trafnych procedur, które sprawią, że cały proces będzie łatwiejszy w zarządzaniu.

Pierwszym etapem przygotowania procesu utrzymania ruchu, jest ustalenie wymagań dla urządzeń. Możliwe jest to dzięki znajomości długoterminowych celów przedsiębiorstwa i potrzeb procesu produkcyjnego. Następny krok, to ocena skuteczności aktualnych rozwiązań i zestawienie ich z innymi znanymi i innowacyjnymi praktykami utrzymania ruchu. Dzięki tym badaniom można ustalić cele i program utrzymania dla poszczególnych urządzeń. Finalnie służy on do opracowania kompletnej strategii, realizującej program utrzymania.