POZYTYWNA PRODUKTYWNOŚĆ – warsztaty i symulacja

Firma 4Results przeprowadziła kolejne już warsztaty strategiczne z Budowania Trwałej Przewagi Konkurencyjnej Centrum Usług

31 maja, w biurze Kinnarps przy ul. Puławskiej w Warszawie, odbyły się warsztaty dla menedżerów z wyższej kadry zarządzającej oraz menedżerów ds. optymalizacji procesów. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak budować doskonałość operacyjną funkcji finansowej w swoich firmach w oparciu o innowacyjną koncepcję Pozytywnej Produktywności, opracowaną przez zespół 4Results. Warsztaty poprowadził Krzysztof Pimpicki – członek zarządu 4Results.

W całodziennych warsztatach realizowanych w formacie małej ekskluzywnej grupy wzięli udział przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej firm z sektora bankowości, usług B2B oraz nowoczesnych usług biznesowych. Oprócz poznania narzędzi usprawniających działalność operacyjną w firmie, uczestnicy mieli też okazję wzięcia udziału w symulacji, w trakcie której to wcielili się w rolę jednego z pracowników centrum operacyjnego. Dzięki takiej formie szkolenia łatwiej było im dostrzec problemy zachodzące w działach back office oraz znaleźć optymalne podejście do ich rozwiązania i optymalizacji działań.

Jak już zostało wspomniane wcześniej, w trakcie warsztatów uczestnicy poznali kulturę organizacyjną Pozytywnej Produktywności. To nowatorska metoda nastawiona na jednoczesne zwiększanie efektywności pracy i zadowolenia pracowników – dwóch aspektów, które w większości firm skorelowane są ujemnie, przez co wprowadzane zmiany nie dają stałych rezultatów. Pozytywna Produktywność zapewnia trwałość wdrażanych zmian, wyrażoną satysfakcją i poczuciem bezpieczeństwa zatrudnionych oraz ponadprzeciętnymi wynikami.

Warsztaty spotkały się z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem.

„Szkolenie dało mi możliwość spojrzenia na moją organizację z punktu widzenia przeciętnego pracownika. Zrozumiałem, jak ważne jest, by pamiętać o ludziach, tak, by to oni czuli się właścicielami wprowadzanych usprawnień. Zyskałem dużo praktycznej wiedzy i inspiracji, które z pewnością wykorzystam w moim biznesie” – przyznał jeden z uczestników.

Więcej informacji nt. Pozytywnej Produktywności można znaleźć tutaj.

4Results to firma doradcza i wdrożeniowa. Działa na wielu płaszczyznach (produkcja, marketing, sprzedaż, organizacja działalności, rozwój ludzi) oraz wszystkich szczeblach organizacji – od zarządu po pracowników operacyjnych. To, co ją wyróżnia, to łączenie twardych i miękkich aspektów biznesowych, tak, by skutecznie wdrażać zmiany i zyskiwać przewagę konkurencyjną.