Wymiana doświadczeń – Schneider Electric SSC i ArcelorMittal SSC

Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania Pozytywnej Produktywności® siostrzanych organizacji - Schneider Electric SSC i ArcelorMittal SSC

25 kwietnia w Warszawie, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej, liderów ciągłego doskonalenia oraz menedżerów GL dwóch Klientów firmy 4Results: Schneider Electric i ArcelorMittal, zainicjowane przez Panią Teresę Rondomańską, Globalnego Dyrektora wdrożenia Lean w centrach finansowych Schneider Electric.
 
Spotkanie miało formę warsztatów pod nazwą Sister Organizations Meeting Exchange of Best Implementation Practices – SOME BIP - Wymiana najlepszych praktyk wdrożeniowych PP dwóch siostrzanych organizacji Schneider Electric i ArcelorMittal.
 
SOME BIP stanowiło również początek wizyty zespołu liderów ciągłego doskonalenia z firmy Schneider Electric z Philipin, Chin i Indii.
 
Ważnym aspektem wydarzenia była wymiana doświadczeń wdrożeniowych, najlepszych praktyk, poznanie wyzwań i trudności we wprowadzeniu zmian oraz zaprezentowanie narzędzi Pozytywnej Produktywności wykorzystywanych przez zespoły w codziennej pracy (tablice: SIM 1 i SIM 2 Boards, SCORECARD Boards, Boards of the CI Team).
 
Cenną wartością wydarzenia była sesja pytań i pracy nad wymianą najlepszych praktyk w obszarze GL (księga główna), w której pracownicy dwóch firm mieli okazję dopytać o szczegóły procesów i działań w siostrzanej organizacji i podzielić się wnioskami/wskazówkami w usprawnianiu procesów oraz pracy.
 
Dobra atmosfera wydarzenia oraz potwierdzona 100% pozytywnym wynikiem ocena spotkania pokazała, że warto tego typu wymianę najlepszych praktyk organizować w przyszłości.