Zarządzanie innowacjami, to największe wyzwanie dla dzisiejszych przedsiębiorców. Skuteczne zarządzanie przez osoby posiadające ku temu kompetencje, przynosi firmie wiele korzyści. Wdrażanie innowacji jest dziś zatem fundamentalnym krokiem do rozwoju firmy i zwiększania jej wartości. Jednocześnie pozwalają one obniżyć koszty, które ponosi przedsiębiorstwo w perspektywie długofalowej.

Proces zarządzania innowacjami wymaga działania na wielu płaszczyznach jednocześnie. Wymaga także zindywidualizowania działań, mając na uwadze daną sytuację przedsiębiorstwa oraz jego cele. Obejmuje między innymi zmianę strategii przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji, kontrolowanie i organizowanie działalności innowacyjnej. Ważne jest poszukiwanie takich rodzajów innowacji, które sprawią, iż proces innowacji stanie się skuteczniejszy w zderzeniu z trudnościami, które stawia rynek, klient, a także konkurencja.

Innowacje z punktu widzenia przedsiębiorcy, są niezbędnym narzędziem zapewniającym nie tylko rozwój technologiczny i niezależność firmy, ale również dużą konkurencyjność. Należy zatem poszukiwać zmiany i odpowiednio na nią reagować, wykorzystując ją jako czynnik ekonomicznej innowacji.