Gra symulacyjna SysTeams Change

Dla kogo?
 • Właścicieli, członków zarządów oraz pracowników wszystkich szczebli organizacji różnej wielkości, przechodzących, projektujących, wdrażających różnego rodzaju zmiany organizacyjne
 • Osób doświadczonych we wdrażaniu zmian chcących pogłębić swoje umiejętności oraz połączyć „twarde” elementy zmiany z „miękkimi”
 • Osób przygotowujących się do roli agentów zmiany (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Innowatorów, liderów
Korzyści:
 • Nauka poprzez aktywne doświadczanie procesu zmiany z uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania jednostki (myśli, uczucia, działania) oraz różnorodności czynników mających wpływ na zmianę (np. nieformalna sieć powiązań, osobowości)
 • Zrozumienie ścisłego związku między osobistym doświadczaniem psychologicznych faz zmian a organizacyjnymi aspektem zmiany (uświadomienie systemowości procesu zmiany)
 • Zidentyfikowanie jednostkowych reakcji na zmianę, wdrożenie działań wspomagających radzenia sobie z oporem i frustracją wynikającą z niejednoznaczności a nawet chaosu
 • Uświadomienie i wzmocnienie typowych mechanizmów organizacji uczącej się (rozwój kompetencji w ramach 5 dyscyplin wg. Senge`a)
 • Transfer doświadczeń z gry symulacyjnej do rzeczywistych zagadnień organizacyjnych
 • W zależności od zakontraktowanych efektów warsztatu - wzrost kompetencji w zakresie budowania zespołu, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania projektami, procesu podejmowania decyzji
 • Identyfikacja organizacyjnych i indywidualnych mocnych stron, obszarów do rozwoju oraz nawyków w zakresie kompetencji i zarządzania zmianą
Czas:

Gra trwa 2 dni. W trakcie szkolenia przewidujemy przerwy kawowe oraz lunche. 

 

* Gra symulacyjna dostępna jest w formie warsztatów otwartych oraz zamkniętych

 

Informacje o wydarzeniu zamkniętym:

Martyna Marczak
E-mail: martyna.marczak@4results.pl
Tel. + 48 502 519 262

Zapisy na wydarzenie otwarte:

Tel. +48 (22) 458 66 10

E-mail: info@gbip.com.pl

 
Zobacz opinie uczestników

Prowadzący: Michał Kubiak i Rafał Zdańkowski

Michał Kubiak

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako trener wewnętrzny
w telemarketingowym centrum outsourcingowym nadzorując kampanie sprzedażowe i przygotowując do pracy zespoły sprzedażowe. Szkolenia prowadzi od ponad 3 lat, pracował także przy projektach outplacementowych
oraz jako rekruter i doradca zawodowy.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich
(w tym sprzedażowych) i coachingu.

Jest absolwentem psychologii i zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
oraz Szkoły Trenerów Biznesu TROP i Szkoły Coachów TROP.

Rafał Zdańkowski

Wspiera Klientów w budowaniu i rozwoju kapitału ludzkiego. Pomaga pełniej wykorzystywać potencjał tkwiący w ludziach i efektywniej nim zarządzać.
Działa zarówno na poziomie strategii organizacji, jak i przy operacyjnej współpracy z menedżerami i szefami pionów biznesowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń, warsztatów, projektów badawczych i doradczych oraz pracy indywidualnej
nad rozwojem kompetencji osobistych w wielu obszarach. Od 1990 roku rozpoczęła się jego przygoda z łączeniem psychologii i biznesu.

Prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania ludźmi, coachingu menedżerskiego, rozwoju kompetencji społecznych, zwiększania efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej.

Podczas indywidualnych sesji coachingowych wspiera rozwój kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej, a poprzez warsztaty teamcoachingowe pomaga zespołom osiągnąć wyższy poziom współdziałania. Pełni także rolę konsultanta na wszystkich etapach projektów 
– od analizy i diagnozy potrzeb, po opracowanie rozwiązań i ich wdrażanie.

Specjalizuje się m.in. w projektowaniu i wdrażaniu systemów ocen okresowych
i oceny kompetencji, Assessment i Development Center. Prowadzi projekty rozwijające kompetencje współpracy i komunikacji, a także umiejętności zarządcze i menedżerskie. Ma również doświadczenie w projektach facylitacji pracy grupowej.

Od 1994 roku prowadzi różnego rodzaju szkolenia i konsulting zarówno
w środowiskach dużych, międzynarodowych korporacji, jak i w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach.

Jako konsultant/trener pracował m.in. dla: Betex, Bonduelle, Erbud, Monier Polska, Budinpol, Builder, CZB Hadex, Dekorgips, TP Emitel, HEF Kotły Węglowe, KZPP w Krapkowicach, Lafarge Dachy, Macro Cash & Carry, Medicover, Melle Polska, Multiserwis, Nederman Manufacturing, Nestle Waters Polska, Okpol, Opolwap (obecnie Lhoist Opolwap), OVITA Nutricia (obecnie NUTRICIA), PLIVA Kraków, PKN Orlen, PTE Bankowy, PZU, PZZ w Brzegu, Raiffeisen Bank, REMEI Polska, SeegerDach, SKOK im. Powstańców Śląskich, Sponsor, SVZ Poland, Telekomunikacja Polska, WABCO Polska, Z.C.W. Górażdże (obecnie Górażdże Cement), ZETO Białystok.